III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 6397.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU "of" 190/17, V GUp "of" 14/18
[BMSiG-5646/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 5 lutego 2018 r. (sygn. akt V GU "of" 190/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Janusza Masłowskiego, zamieszkałego: Sętal 24/1, 11-001 Olsztyn, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!