III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 6424.
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 10/17/Ap-1
[BMSiG-5693/2018]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności (poz. 1-4) w postępowaniu upadłościowym Bożeny Gębicz-Wieczorek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Rusiec, PESEL (informacja ukryta) - sygn. akt V GUp 10/17/Ap-1.

Można ją przeglądać w sekretariacie Sądu - czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw.