III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 6471.
SĄD REJONOWY WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 69/12
[BMSiG-5793/2018]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie sygn. akt VIII GUp 69/12, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości postanowieniem z 6 października 2017 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego - obejmującego likwidację majątku upadłego -...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!