III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10848.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 244/17 "of", V GUp 27/18
[BMSiG-10034/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 27.02.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 244/17 "of" ogłosił upadłość Krystyny Czajczyńskiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej: (informacja ukryta), 62-800 Kalisz (numer PESEL: (informacja ukryta) ). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!