III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 10856.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 2/18, V GUp 17/18
[BMSiG-10019/2018]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 marca 2018 r., sygn. akt V GU 2/18, ogłosił upadłość Elżbiety Pinkosz (PESEL: (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Legnicy, obejmującą likwidację jej majątku. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Waldemara Bochenka...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!