III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 10869.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 86/17
[BMSiG-10021/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Jakowczuk (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 86/17), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 16 lutego 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!