III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 15546.
SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 33/17
[BMSiG-14833/2018]

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9.06.2017 r. została ogłoszona upadłość Jana Serwy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL (informacja ukryta) , obejmująca likwidację majątku.
Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Marcina Żurawskiego, a na syndyka Marię Gruszczyńską.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: (informacja ukryta), 97-300 Piotrków Trybunalski.
Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 33/17.