III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15602.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 60/17
[BMSiG-14797/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Pauliny Heinze, zam. w Bolechowie-Osiedlu, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 60/17, zawiadamia, że syndyk w dniu 24 lipca 2017 r. złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sali Przeglądowej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!