III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15607.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 212/17
[BMSiG-14905/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 26 marca 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości upadłego Józefa Krzemienia (nr PESEL (informacja ukryta) ) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 212/17, Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!