III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 15615.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 242/17
[BMSiG-15009/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 22 marca 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności Łukasza Długosza, PESEL (informacja ukryta) - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 165/17. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!