III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 15633.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 8/16
[BMSiG-14906/2018]

W związku ze sporządzeniem i wyłożeniem w sekretariacie Sądu planu podziału funduszów masy upadłości z dnia 30 października 2017 roku w postępowaniu upadłościowym Izabeli Ogonowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 8/16 - sędzia komisarz ogłasza, iż plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!