III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 15638.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 80/15
[BMSiG-14854/2018]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowieniem z 12 marca 2018 r., wydanym sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GUp 80/15, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Berezika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Berezik w Puławach. Na przedmiotowe postanowienie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!