III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1635.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 45/15
[BMSiG-911/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 26 października 2017 r. złożone przez Syndyka masy upadłości Barbary Dwojak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL (informacja ukryta) ) drugie uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 45/15 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!