IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1768.
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GRp 2/17
[BMSiG-980/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 grudnia 2017 roku w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Bogdana Gołębiewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Gospodarstwo Rolne Bogdan Gołębiewski Stygajny" "w restrukturyzacji" postanowił na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!