III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20454.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 157/18, XII GUp 158/18
[BMSiG-20007/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt XII GU 157/18, ogłosił upadłość dłużniczki Adelajdy Kasprzak, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL: (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!