III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20471.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 246/17, VI GUp 34/18
[BMSiG-19791/2018]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt VI GU 246/17, ogłosił upadłość Rafała Zawilińskiego (PESEL: (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Nowej Rudzie, (informacja ukryta), obejmującą likwidację jego majątku.Wyznaczono...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!