III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20477.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 15/18, V GUp 31/18
[BMSiG-20006/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

TREŚĆ OGŁOSZENIA Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt V GU 15/18 postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018 roku, ogłosił upadłość Marka Stopczyńskiego, (PESEL: (informacja ukryta) ), zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 06-400 Ciechanów, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!