III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 20495.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, IX WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: IX GUp 95/17 "of"
[BMSiG-19772/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Łukasza Wilka, zamieszkałego w miejscowości Stara Niedziałka, ul. Mazowiecka 54, 05-300 Mińsk Mazowiecki (sygn. akt IX GUp 95/17 "of"), została sporządzona i przekazana do akt w dniu 16 kwietnia 2018 roku uzupełniająca lista wierzytelności.

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zostać złożony do sędziego komisarza sprzeciw: przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, przez upadłego, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie upadły nie składał oświadczeń, o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.