III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 20529.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GUp 131/16
[BMSiG-19812/2018]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowienie o sygn. akt VII GUp 131/16, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r. w Koszalinie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Urszuli Rojewskiej postanawia:

1. stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Urszuli Rojewskiej z Koszalina;

2. o zakończeniu postępowania upadłościowego obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.