III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 20548.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 53/16
[BMSiG-19983/2018]

Syndyk masy upadłości Anny Bałwas zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości na podstawie art. 311 pkt 1 w zw. z art. 213 ust. 1 i art. 4912 ustawy Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 - sprzedaży z wolnej ręki w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego komisarza na podstawie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!