III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 20550.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 700/17
[BMSiG-19859/2018]

Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Renaty Pasternak zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału 1/5 części prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 17 o powierzchni 78,39 m2, położonego w Wołominie przy ul. Wileńskiej 78, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Wołominie prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00098064/1 za cenę...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!