I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 30675.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-06-29 r.
Pozycja 30675.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-07-19 r.
[BMSiG-30326/2019]

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia: Zarząd COGNOR Spółki akcyjnej w Poraju (KRS 211496) zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia z BUSINESS SUPPORT SERVICES Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 260710), przy czym BUSINESS SUPPORT SERVICES Sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną, a COGNOR SA będzie spółką przejmującą....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!