Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 36200.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 109/18, XIX GUp 351/19
[BMSiG-36062/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauliny Koss, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt XIX GUp 351/19 (poprzednio sygn. akt X GUp 109/18), zawiadamia że syndyk masy upadłości sporządził i złożył do Sędziego komisarza w dniu 08.07.2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Pauliny Koss.

Ostateczny podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Warszawa, (informacja ukryta) w godzinach urzędowania Sądu.

W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości, art. 349 ust. 1 Prawo upadłościowe, Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).