III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 62115.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 522/17, XII GUp 117/18
[BMSiG-61780/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Roberta Urbańczyka (Urbańczyk), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 117/18, postanowieniem z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniony został punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 522/17 o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka.