IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 62226.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-17 r., sygnatura akt: VIII GRs 2/19
[BMSiG-61877/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Badura Spółka Akcyjna z siedzibą w Wadowicach (KRS 0000195299), sygn. akt VIII GRs 2/19, ogłasza, że zarządca sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności (w dniu 20 listopada 2019 roku), oraz że spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Wydziału z pouczeniem o możliwości zgłoszenia w terminie 2 tygodni sprzeciwu do sędziego komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.