III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 1522.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-28 r., sygnatura akt: X GUp 539/17
[BMSiG-760/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

WARUNKI PRZETARGUNA NABYCIE NIERUCHOMOŚCIWCHODZĄCYCH W SKŁAD MASY UPADŁOŚCISECUS PROPERTY SA RESIDENTIAL SKA W UPADŁOŚCI § 1Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest nabycie prawa własności dla poniżej wymienionych nieruchomości: a) Lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy (informacja ukryta), obręb Śródmieście, o pow. 85,24 m2, dla...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!