III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 19807.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 232/18, VI GUp 16/19
[BMSiG-19277/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 lutego 2019 roku, sygn. akt VI GU 232/18, ogłosił upadłość Krystyny Herbut, zamieszkałej w miejscowości Krzelków 39a, 57-220 Ziębice, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!