III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 24885.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 13/19/4
[BMSiG-24481/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz informuje, że w dniu 17.04.2019 roku syndyk złożył listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wiktora Pałasza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w CzechowicachDziedzicach, przy (informacja ukryta), posiadającego numer PESEL (informacja ukryta) , sygn. akt X GUp 13/19/4.

Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, (informacja ukryta), I piętro, pokój 103 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe.