Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30368.
KRS 0000718853, REGON 160401858, NIP 1990107133
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-02-15 r., sygnatura akt: V GUp 29/20
[BMSiG-30227/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE
SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
VERTIGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GOGOLINIE
(KRS 0000718853, NIP 1990107133 , REGON 160401858 )

Zawiadamia się, iż do akt postępowania upadłościowego Vertigo Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Gogolinie, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (pod sygn. akt V GUp 29/20), syndyk masy upadłości przedłożył Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (hotel wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem).

Przedmiotem wyceny jest przedsiębiorstwo w którego skład weszła nieruchomoś ć gruntowa stanowią ca działkę nr 656/9 w uż ytkowaniu wieczystym, obję ta księ gą wieczystą nr OP1S/00066026/6, zabudowana budynkiem hotelu, stanowią cym odrę bny od gruntu przedmiot własności wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem oraz logotyp.

Nadto syndyk masy upadłości złożył do akt postępowania upadłościowego wycenę ruchomości objętych umowami leasingu.

Mając na uwadze powyższe, można zgłaszać zarzuty na Opis i oszacowanie w formie pisemnej, w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia na ręce Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydziale Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, adres Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, podając sygnaturę akt V GUp 29/20.

Ze względu na panujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne, strony zainteresowane mogą zapoznać się z Opisem i oszacowaniem po wysłaniu zapytania o udostępnienie dokumentu na adres e-mail info@kubiczekm.com.

Marcin Mirosław Kubiczek
Prezes Zarząd Spółki
Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o.
(kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
- licencja nr 244)

Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych