I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 30577.
KRS 0000250656, REGON 012024474, NIP 5270205683
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-02-10 r.
Pozycja 30577.
KRS 0000729167, REGON 380257776, NIP 5783131487
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-05-17 r.
[BMSiG-30522/2020]

PLAN POŁĄCZENIA Spółek: "ENERGODIAGNOSTYKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy (informacja ukryta) (03-116), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000250656, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, jako...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!