III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 30782.
KRS 0000120368, REGON 091298394, NIP 5581021666
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-27 r., sygnatura akt: XV GU 308/20
[BMSiG-30421/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.06.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 308/20 z wniosku dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "SOWKAM" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ostrowie (KRS 0000120368) o ogłoszenie upadłości zabezpieczył majątek dłużnika, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Grzegorza Floryszaka.