III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 37249.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XVIII GUp 1/20
[BMSiG-37376/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie o konkursie ofert w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 1/20

1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Legionowie, przy ul. Broniewskiego 4, o powierzchni użytkowej 52,90 m2, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi Księgę Wieczystą pod nr WA1L/00031134/7.

2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w kancelarii Syndyka - al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700.

3. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 139.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych).

4. Pisemne oferty należy składać do dnia 11 sierpnia 2020 roku na adres kancelarii Syndyka Karoliny Klunder: al. J. Ch. Szucha 8 II p., 00-582 Warszawa.

5. Wymagane wadium w wysokości 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A.: 66 1090 1870 0000 0001 4435 7430.

6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w kancelarii Syndyka dnia 13 sierpnia 2020 roku, o godz. 1200.

7. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80.

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach