III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 7774.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 330/19 of, VI GUp 3/20 "of"
[BMSiG-7360/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości informuje, że Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 7 stycznia 2020 r. została ogłoszona upadłość dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: Roberta Załupskiego, zamieszkałego: 43-300 Bielsko-Biała, (informacja ukryta), PESEL (informacja...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!