III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 7856.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA DS. RESTRUKTURYZACYJNYCH I UPADŁOŚCIOWYCH, sygnatura akt: V GUp 242/19
[BMSiG-6646/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego Renaty Zięba, zam.: Morawsko (PESEL (informacja ukryta) ), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 242/19).

Każdy zainteresowany może przeglądnąć pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter).

Upadły oraz każdy Wierzyciel mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.