III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 17317.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GU 1127/19, XIX GUp 176/20
[BMSiG-16854/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

SPROSTOWANIE OBWIESZCZENIA

W Obwieszczeniu z dnia 3 marca 2020 r., MSiG Nr 43/2020 (5933) poz. 11574, w przedmiocie podania do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 1127/19 została ogłoszona upadłość Katarzyny Drożdż, zamieszkałej w Warszawie przy (informacja ukryta) (kod pocztowy: 01-651), PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, została umieszczona błędna sygnatura akt postępowania.

Prawidłowa sygnatura akt XIX GUp 176/20.