III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 1766.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GUp 1223/19
[BMSiG-1107/2020]

Otrzymuj powiadomienia e-mailowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Subskrybuj ogłoszenia syndyków o przetargach na sprzedaż nieruchomości w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Codziennie możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe dotyczące nieruchomości:

  • z całej Polski,
  • z wybranych województw,
  • z księgą wieczystą prowadzoną we wskazanych sądach rejonowych.

Więcej informacji: Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Doroty Pasieki, PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1223/19, Syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. 1 Maja 17/12 w Wołominie, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00096613/1.

Na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi (art. 319 ust. 5 p.u.).