III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 22766.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUu 19/20, V GUp 3/17
[BMSiG-22461/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GUu 19/20 (V GUp 3/17) postanowił: I. stwierdzić wykonanie planu spłaty wierzycieli określonego w postępowaniu upadłościowym Mariusza Bryłkowskiego postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 3/17; II. umorzyć...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!