III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 22809.
KRS 0000167453, REGON 011569935, NIP 5220104862
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-07-22 r., sygnatura akt: XVIII GU 535/20
[BMSiG-22271/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 maja 2020 r. (sygn. akt XVIII GU 535/20) zabezpieczył majątek Zakładu Produkcji Doświadczalnej sp. z o.o. w Warszawie (nr KRS 0000167453, NIP 522-010-48-62), poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Krystiana Tkacza, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 609.