Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 49019.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 1033/21
[BMSiG-48805/2022]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do praw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem wydanym w dniu 14 września 2022 roku, pod sygn. akt XI GUp 1033/21, sprawy w toku postępowania upadłościowego Krzysztofa Cichoszewskiego, nr PESEL (informacja ukryta) , nr NIP 6971022208 , w przedmiocie projektu planu spłaty, postanowił:

1. ustalić niepokryte koszty postępowania na kwotę 7.422,20 zł; 2. ustalić, że w planie spłaty biorą udział następujący wierzyciele:
a. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
b. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
c. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER Hermes SA,
d. Inicjatywa Micro sp. z o.o.,
e. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie; 3. ustalić, że Upadły doprowadził do zwiększenia stopnia swojej niewypłacalności umyślnie;
4. ustalić dla Upadłego plan spłaty polegający na tym, że Upadły po upływie 4 miesięcy od upływu miesiąca, w którym stosowanym zarządzeniem zostanie stwierdzona prawomocność niniejszego postanowienia będzie dokonywał do 15 dnia każdego miesiąca na rzecz wymienionych poniżej wierzycieli przez okres 79 miesięcy następujących miesięcznych płatności
a. rata nr 1-7 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu kwota po 1.000 zł,
b. rata nr 8:
i. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu kwota 422,20 zł, ii. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim 577,80 zł,
c. rata nr 9:
i. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim kwota 786,15 zł,
ii. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER Hermes SA kwota 113,69 zł,
iii. Inicjatywa Micro sp. z o.o. kwota 57,26 zł,
iv. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie kwota 42,60 zł,
d. rata nr 10-79:
i. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim kwota po 227 zł,
ii. Towarzystwo Ubezpieczeń EULER Hermes SA kwota po 411 zł,
iii. Inicjatywa Micro sp. z o.o. kwota po 207 zł,
iv. Skarb Państwa - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie kwota po 154 zł;
5. ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego planu spłaty opisanego w pkt 4 postanowienia w całości ulegną umorzeniu jego zobowiązania powstałe przed dniem 21 września 2021 r., z wyłączeniem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego;
6. kosztami postępowania obciążyć Upadłego

Pouczenie:

Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie należy złożyć w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w MSiG. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 30 zł.