Wolni i Solidarni (EwP 366)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 5 pasujących ogłoszeń:

11 lutego 2021 - MSiG nr 28/2021 - WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH - Zmiany

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwPzm 50/20 POSTANOWIENIE Dnia 30 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z urzędu o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych postanawia: wpisać do...

14 stycznia 2020 - MSiG nr 8/2020 - WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH - Zmiany

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP zm 112/19 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z urzędu o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych postanawia: wpisać do...

31 stycznia 2019 - MSiG nr 22/2019 - WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH - Zmiany

Sygn. akt VII NsRejEwPzm 59/18 POSTANOWIENIE Dnia 28 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący - SSO Marzena Wyrembak-Gastoł po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku partii politycznej Wolni i Solidarni o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych postanawia wpisać...

22 lutego 2018 - MSiG nr 38/2018 - WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO - Zmiany - Partie polityczne

Sygn. akt VII NsRejEwPzm 33/17 POSTANOWIENIE Dnia 18 grudnia 2017 Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Partii "Wolni i Solidarni" o wpisanie zmian do ewidencji partii politycznych postanawia wpisać do ewidencji...

17 lutego 2017 - MSiG nr 34/2017 - WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Partie polityczne

Sygn. akt VII NsRej EwP 366 POSTANOWIENIE Dnia 18 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Kącka po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kornela Morawieckiego, Małgorzaty Zwiercan i Ireneusza Zyska o wpisanie do ewidencji partii politycznych partii: Wolni i...