"Konfederacja Wolność i Niepodległość" (EwP 400)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

23 grudnia 2019 - MSiG nr 247/2019 - WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH - Pierwsze

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP 400 POSTANOWIENIE Dnia 25 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Joanna Korzeń po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Michała Wawra, Marka Kułakowskiego, Marcina Sypniewskiego, o zarejestrowanie partii...