AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 16 pasujących ogłoszeń:

30 kwietnia 2018 - MSiG nr 84/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

14 grudnia 2017 - MSiG nr 242/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

3 sierpnia 2017 - MSiG nr 149/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wykreślona z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

2 czerwca 2017 - MSiG nr 106/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

17 marca 2017 - MSiG nr 54/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA pojawia się w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

8 września 2016 - MSiG nr 174/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 maja 2016 - MSiG nr 86/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

27 marca 2015 - MSiG nr 60/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wykreślona z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS.

2 lipca 2013 - MSiG nr 126/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

1 marca 2013 - MSiG nr 43/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

15 października 2012 - MSiG nr 200/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

19 lipca 2012 - MSiG nr 139/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA pojawia się w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

23 maja 2011 - MSiG nr 98/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

24 sierpnia 2009 - MSiG nr 164/2009 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

9 października 2007 - MSiG nr 196/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA pojawia się w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

16 lipca 2001 - MSiG nr 136/2001 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

AGNIESZKA JANICKA TWARDOWSKA została wpisana w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.