ANDRZEJ KANTHAK

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 14 pasujących ogłoszeń:

1 grudnia 2017 - MSiG nr 233/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

14 listopada 2017 - MSiG nr 220/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Fundacje

ANDRZEJ KANTHAK został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

25 kwietnia 2017 - MSiG nr 80/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

30 marca 2017 - MSiG nr 63/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

8 marca 2016 - MSiG nr 46/2016 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

14 lipca 2015 - MSiG nr 134/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ KANTHAK został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

31 października 2014 - MSiG nr 212/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

27 grudnia 2012 - MSiG nr 250/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ KANTHAK został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

20 lipca 2012 - MSiG nr 140/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Fundacje

ANDRZEJ KANTHAK został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

31 grudnia 2007 - MSiG nr 252/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

15 czerwca 2007 - MSiG nr 115/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

23 października 2006 - MSiG nr 206/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wykreślony z rubryki Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

29 września 2006 - MSiG nr 190/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

6 lutego 2004 - MSiG nr 26/2004 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ANDRZEJ JÓZEF KANTHAK został wpisany w rubryce Wspólnicy pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.