ANDRZEJ JÓZEF KOSS (’46)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

28 grudnia 2007 - MSiG nr 251/2007 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

ANDRZEJ JÓZEF KOSS (`46) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

21 czerwca 2006 - MSiG nr 119/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Stowarzyszenia
23 marca 2006 - MSiG nr 59/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Stowarzyszenia

ANDRZEJ JÓZEF KOSS (`46) został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.