RENATA AGNIESZKA NAWROCKA

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 6 pasujących ogłoszeń:

24 stycznia 2023 - MSiG nr 16/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółdzielnie

RENATA AGNIESZKA NAWROCKA została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

22 listopada 2018 - MSiG nr 226/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółdzielnie

RENATA AGNIESZKA NAWROCKA została wykreślona z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

22 października 2018 - MSiG nr 205/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

RENATA AGNIESZKA NAWROCKA pojawia się w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

30 lipca 2018 - MSiG nr 146/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółdzielnie

RENATA AGNIESZKA NAWROCKA została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

6 września 2006 - MSiG nr 173/2006 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

RENATA AGNIESZKA NAWROCKA została wpisana w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

27 września 2001 - MSiG nr 188/2001 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółdzielnie

RENATA AGNIESZKA NAWROCKA została wpisana w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.