ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 17 pasujących ogłoszeń:

27 listopada 2018 - MSiG nr 229/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Związki pracodawców

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

5 grudnia 2017 - MSiG nr 235/2017 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

24 sierpnia 2015 - MSiG nr 163/2015 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

8 maja 2014 - MSiG nr 88/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

5 kwietnia 2013 - MSiG nr 67/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

13 grudnia 2012 - MSiG nr 242/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

10 września 2012 - MSiG nr 175/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

8 marca 2012 - MSiG nr 48/2012 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ pojawia się w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

26 sierpnia 2011 - MSiG nr 165/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

1 kwietnia 2011 - MSiG nr 64/2011 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.

15 marca 2010 - MSiG nr 51/2010 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

29 września 2005 - MSiG nr 190/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT STĘPIEŃ został wykreślony z rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.

8 lutego 2005 - MSiG nr 27/2005 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.

31 lipca 2002 - MSiG nr 147/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

ROBERT STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.

20 czerwca 2002 - MSiG nr 118/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wykreślony z rubryki Organy nadzoru drugiego działu KRS.

14 lutego 2002 - MSiG nr 32/2002 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Fundacje

ROBERT STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.

30 listopada 2001 - MSiG nr 233/2001 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki akcyjne

ROBERT WOJCIECH STĘPIEŃ został wpisany w rubryce Organy nadzoru drugiego działu KRS.