SEBASTIAN KRZYSZTOF KOPIŚ

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 2 pasujące ogłoszenia:

26 maja 2023 - MSiG nr 101/2023 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SEBASTIAN KRZYSZTOF KOPIŚ został wykreślony z rubryki Organ nadzoru drugiego działu KRS.

29 listopada 2021 - MSiG nr 230/2021 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SEBASTIAN KRZYSZTOF KOPIŚ został wpisany w rubryce Organ nadzoru drugiego działu KRS.