WALDEMAR GRZEGORZ DZIADOWIEC

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 4 pasujące ogłoszenia:

22 października 2019 - MSiG nr 205/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WALDEMAR GRZEGORZ DZIADOWIEC został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS.

13 czerwca 2019 - MSiG nr 114/2019 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółdzielnie

WALDEMAR GRZEGORZ DZIADOWIEC został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

14 września 2017 - MSiG nr 178/2017 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - Inne

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.02.2017 r., sygn. akt VIII Gzd 77/16, orzeczono pozbawienie uczestnika Waldemara Dziadowiec (PESEL (informacja ukryta) ) prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji...

17 kwietnia 2014 - MSiG nr 75/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółdzielnie

WALDEMAR GRZEGORZ DZIADOWIEC został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.