WALDEMAR LECH FERRI SZCZERBOWSKI (’46)

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

Znaleziono 3 pasujące ogłoszenia:

17 kwietnia 2014 - MSiG nr 75/2014 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WALDEMAR LECH FERRI SZCZERBOWSKI (`46) został wykreślony z rubryki Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS oraz wpisany w rubryce Likwidacja szóstego działu KRS.

21 marca 2013 - MSiG nr 57/2013 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WALDEMAR LECH FERRI SZCZERBOWSKI (`46) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.

16 lipca 2008 - MSiG nr 138/2008 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Pierwsze - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

WALDEMAR LECH FERRI SZCZERBOWSKI (`46) został wpisany w rubryce Dane wspólników pierwszego działu KRS oraz w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS.