Sygnatura akt / sprawy: GD. VII Ns-Rej. KRS 9419/23/984

Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG), z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Znaleziono 1 pasujące ogłoszenie:

25 maja 2023 - MSiG nr 100/2023 - OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu pod sygn. GD. VII Ns-Rej. KRS 9419 /23/984 postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o KRS w stosunku do M&P TERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000763485 , adres: 80-890 Gdańsk, ul. Jana Heweliusza 11 lok. 802), o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i...